Październik 21 2019 01:44:06
Czas UTC
Nawigacja
Suchedniów Team
SP7CMS - Jacek
SP7EWD - Jerzy
SP7GHD - Bogusław
SP7VUG - Robert
SQ7PH - Magda
SP7VUN - Wiesław
SP7WQZ - Zdzisław
SQ7BQL - Tomek
SQ7BQO - Paweł
SQ7TBA-Alojzy ex.SP7CEZ
SP8DXZ-Tadeusz ex.SP7DXZ

SQ7ECV - Robert-nieaktywny
SP7VTW-Janusz-nieaktywny
SP7WQD-Janusz-nieaktywny
SQ7FPS - Tomek-silent key
SQ7ECU - Zbyszek-silent key
SQ7LQF - Mirek-silent key
SQ7KI - Andrzej-silent key
SQ7BQJ-Jacek-silent key
SP7JSK-Krzysztof-silent key
SP7OMD - Marek-silent key
Ślady userów strony na: www.aprs.radom.pl
- ost. 12 godzin
SQ7BQO/m
SP7VUG/m
SQ5DCP/m
SQ7BCZ/m
SQ7DUF/m
SP7PA/m-ex.SQ7WPA/m
SQ5LTL/m
IP
IP'
Visitor Globe
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· SR7NWK - co dalej?
· Przemiennik lokalny
· Jak? macie pr?dko?? ...
· dawno temu
· Powitanie i pytanie
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· Gdy skrzynka antenow...
· Z archiwum SP7GHD
· Pingwinek jest nam p...
· Prosty schemat gener...
· Jak poprawnie zamont...
Świat Radio Październik 2019


Wspieramy

Rotator Bannerów
Przemiennik SR5RA
Powitanie

Witamy na stronie Suchedniowskiej Grupy Krótkofalarskiej
Zapraszamy lokalnie na 145.300 lub 145.400 MHz.

Blisko nas


Przemienniki UKF:
SR70 - 145.6625MHz - ?nie?kowice
SR7V - 145.625MHz - (ctcss 88,5Hz)
SR7RAD - 145.7875MHz - (ctcss 118Hz)
SR7SQ - 439.025MHz - Skar?ysko-Kam.
SR7OS - 439,475 MHz - ?nie?kowice
SR7KE - 438.975MHz - Kielce
SR5RA - 438.925MHz - Radom (ctcss 118,8Hz)
SR5RK - 438.750MHz - Koz?owiec (DSTAR-FM)
SR5UVR - 438.525MHz - Radom (DSTAR-FM)
SR7KI - 438.725MHz - (ctcss 88,5Hz)
   Digital:
     Kielce:  SR7DKI 144.900 MHz,
                 SR7BKI 144.800, 
                 SR7WXP 144.800MHz Stacja pogodowa
                 SR7WXF 144.800MHz Stacja pogodowa
     Starachowice: SP7PFD-15 144.800MHz
     Ostrowiec ?w.: SR7NRQ-10 144.800MHz Igate APRS
     Radom: SR5DRA 144.800MHz, SR7BBS 144.825 433.625 MHz
                  SQ5DCP-1 144.800MHz Stacja pogodowa
     Suchedniów: SP7VUG-1 144.800MHz Stacja pogodowa
Zbyszek SQ7ECU - Silent key


Z przykrością informujemy, że w dniu 09 grudnia 2018r. odszedł do krainy wiecznych DX-ów Zbyszek SQ7ECU.

Msza święta odbędzie się w kościele p/w św. Andrzeja Ap. w Suchedniowie
w sobotę 15 grudnia 2018r. o godzinie 13.00, po której wyruszy w swoją ostatnią ziemską drogę
na cmentarz komunalny "Łyżwy" w Skarżysku-Kam.
SSTV z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Z rosyjskiego modułu serwisowego Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będą nadawane obrazy SSTV w PD180.
Transmisja SSTV na częstotliwości 145,800MHz FM rozpocznie się 6 grudnia 2017r. o godzinie 15.00 UTC i potrwa do 7 grudnia 2017r.
Fani SSTV którzy dysponują lepszym sprzętem, mogą spróbować zdekodować obrazy transmitowane także 8 grudnia 2017r od godz. 14.00 UTC. Transmisje te będą przeznaczone dla stacji odbiorczych zlokalizowanych w okolicach Moskwy.
Info: http://ariss-sstv.blogspot.com.
SP2PUT Akademicki Klub Krótkofalowców UTP w Bydgoszczy.

Obrazy które udało mi się odebrać, do obejrzenia tu: Obrazy SSTV via ISS
Szkolny satelita SSTV Stmsat-1

Nowy termin wypuszczenia STMSat-1 to: 16 maja 2016, 14:00-15:00 UTC, SSTV Robot36, 437.800 MHz.

W dniu 7.02.2016 z pokładu ISS zostanie uwolniony na orbit? cubesat STMSat-1 zbudowany w szkole podstawowej Saint Thomas More Cathedral School (STM) in Arlington, VA, USA.
Planowane uwolnienie satelity: 7 marca, w godzinach 8...11 rano EST.

SSTV będzie nadawane na 437.800 MHz

Źródło: amsat-uk.org.
Więcej informacji na temat Stmsat-1 na stronach:
twitter.com/STMSAT11
www.facebook.com/stmsat1/
www.stmsat-1.org/
Tama 2016
W dniach 17-19 czerwca 2016r planowane s?:

Krótkofalarskie Warsztaty Tama APRS 2016

Zgłoszenia uczestnictwa w Krótkofalarskich Warsztatach APRS - Tama 2016 Tutaj.


Info: Polska Grupa APRS
Łoś 2016
Jak co roku Wieluński Klub Krótkofalowców SP7KED oraz Oleski Klub Krótkofalowców SP9KDA
zapraszają koleżanki i kolegów na
X jubileuszowe spotkanie krótkofalowców
ŁOŚ 2016
w dniach 26-29.05.2016.
Jak co roku będzie dużo atrakcji, dobre jedzenie i ulubione napoje a miejsca wystarczy dla wszystkich.


Więcej informacji na stronie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ oraz SP7KED Wieluński Klub Krótkofalowców
Mirek SQ7LQF - Silent Key


Z przykrością informujemy, że w dniu 24 lutego 2016r. po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do krainy wiecznych DX-ów Mirek SQ7LQF.

Msza Święta odbędzie się w kościele p/w Św. Andrzeja w Suchedniowie
w sobotę 27 lutego 2016r. o godzinie 12.00,
po której wyruszy w swoją ostatnią ziemską drogę
na cmentarz parafialny w Suchedniowie.
Zmieniony regulamin austriackich zawodów aktywności UKF i mikrofalowej 2016
DownloadDzięki Tadeuszowi SP8DXZ i Krzysztofowi OE1KDA możemy zamieścić obowiązujący od stycznia tego roku regulamin zawodów UKF 2016. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym w pliku instrukcji do programu logującego SaigaContest.
Regulamin obowiązuje od stycznia 2016 r. Aby pobrać regulamin wystarczy >kliknąć<.
Ostatnio dodane pliki
Przeglądaj Wszystkie Pliki
 • Miernictwo Tom 44 (tom3) - wydanie 1
  Miernictwo Tom 44 (tom3) - wydanie 1
  Pobrań: 250
  Pobierz
  Cz?owiek najch?tniej poznaje zjawiska natury przez obserwacj? wzrokow?. Tak? w?a?nie obserwacj? zjawisk elektrycznych zapewnia oscyloskop elektroniczny. Oscylograf jest natomiast urz?dzeniem umo?liwiaj?cym zapis lub sfotografowanie badanego zjawiska elektrycznego. Obecnie dzi?ki rozpowszechnieniu si? technik cyfrowych i u?yciu komputerw granica mi?dzy obydwoma rodzajami przyrz?dw ulega zatarciu.
 • Miernictwo Tom 43 (tom2) - wydanie 1
  Miernictwo Tom 43 (tom2) - wydanie 1
  Pobrań: 228
  Pobierz
  Dla pr?du sta?ego podzespo?y bierne charakteryzuje wnoszona przez nie do obwodu oporno?? ograniczaj?ca nat??enie przep?ywaj?cego pr?du przy danym napi?ciu zasilania. Kondensatory wnosz? przerw? do obwodu pr?du sta?ego, cewki w przypadku idealnym wnosi?yby oporno?? zerow?, natomiast cewki rzeczywiste wnosz? oporno?? wynikaj?c? z oporno?ci przewodu, z ktrego zosta?y wykonane.
 • Miernictwo Tom 42 (tom1) - wydanie 1
  Miernictwo Tom 42 (tom1) - wydanie 1
  Pobrań: 276
  Pobierz
  Miernictwo elektryczne ma du?e znaczenie w nauce i technice, a wi?c oczywi?cie rwnie? i w praktyce krtkofalarskiej. Bez wykonywania pomiarw niemo?liwe jest uruchomienie urz?dze? radiowych oglnie mwi?c elektronicznych, kontrola ich prawid?owej pracy, diagnoza i usuwanie usterek. Pomiar danej wielko?ci polega na porwnaniu z odpowiedni? dok?adno?ci? mierzonej warto?ci z warto?ci? przyjet? za jednostk? miary. Mierzenie polega wi?c na wyznaczeniu liczby okre?laj?cej ile razy dana wielko?? jest mniejsza lub wi?ksza od jednostki miary.
 • Poradnik D-STAR - Tom 1 wydanie 3
  Poradnik D-STAR - Tom 1 wydanie 3
  Pobrań: 133
  Pobierz
  W wydaniu trzecim zosta?y uwzgl?dnione rozwi?zania techniczne, ktre rozpowszechni?y si? od czasu opublikowania wydania drugiego. S? to nowe rozwi?zania reflektorw, takie jak reflektory XLX, nowe typy mikroprzemiennikw i mo?liwo?? pracy w sieci D-Starowej przez komputer, podobnie jak to ma miejsce w Echolinku. System D-Star jest wprawdzie rozwi?zaniem najstarszym, ale ma si? dobrze i b?dzie z pewno?ci? jeszcze przez d?ugi czas s?u?y? krtkofalowcom rwnolegle do p?niej wprowadzonych.
 • Najpopularniejsze pasma mikrofalowe - Tom 25 - wydanie 2
  Najpopularniejsze pasma mikrofalowe - Tom 25 - wydanie 2
  Pobrań: 120
  Pobierz
  Od czasu ukazania si? pierwszego wydania na rynku pojawi?y si? nowe opracowania transwerterw Kuhnego i nowe konstrukcje krtkofalarskie w rodzaju El Cuatro. Stacjonarny satelita katarski QO100 (EsHeilSat-2) pozwala na prac? przez 24 godziny na dob? r?nymi rodzajami emisji, w tym tak?e w systemach cyfrowej telewizji amatorskiej. Stopniowo na atrakcyjno?ci zyskuj? wi?c pozosta?e pasma mikrofalowe, a zw?aszcza 13, 9 i 6 cm.
 • Poradnik DMR - Tom 26 (wydanie 3)
  Poradnik DMR - Tom 26 (wydanie 3)
  Pobrań: 167
  Pobierz
  W wielu krajach rozpowszechni?o si? u?ycie oprogramowania sieciowego Brandmeister, a jednocze?nie podejmowane s? wysi?ki w kierunku scalenia sieci DMR+ ( IPSC ) i brandmeistrowej w jedn? ca?o??. Uruchomionych zosta?o tak?e szereg po??cze? skro?nych mi?dzy sieciami. W stosunku do wydania poprzedniego z tekstu usuni?to informacje, ktre b?d? straci?y na aktualno?ci b?d? zosta?y szerzej przedstawione w opublikowanych w mi?dzyczasie tomach. Jako ciekawostk? przytaczam wypowied? jednego z kolegw, ktry po pierwszym zetkni?ciu si? z DMR i aktywno?ci? w grupie krajowej i kilku najbardziej popularnych w jego okolicy ucieszy? si? z wyboru stacji ... To jest jak czterdziestka i osiemdziesi?tka razem wzi?te....

  Krzysztof D?browski OE1KDA
  Wiede?
  18 lutego 2019
 • Poradnik systemu C4FM - Tom 34 wydanie2
  Poradnik systemu C4FM - Tom 34 wydanie2
  Pobrań: 199
  Pobierz
  Po omwieniu w naszej serii sieci Echolinku i pozosta?ych obu sieci cyfrowych przysz?a kolej na dok?adniejsze zaj?cie si? systemem Yaesu. Producent okre?la go tak?e mianem Jednocz?cego systemy (ang. System Fusion) z racji tego, ?e w pewnym zakresie mo?liwa jest rwnoleg?a praca stacji FM i C4FM na tych samych cz?stotliwo?ciach i przez te same przemienniki. Po polsku s?owo fuzja kojarzy si? ze strzelb?, a wi?c mo?e by? rwnie? z dubeltwk?. I tak dochodzimy ( p? ?artem, p? serio ) do systemu dubeltowego. Od czasu pierwszego wydania skryptu do szerszego u?ytku wesz?a jego nowsza wersja System Fusion II.
 • Licencja i co dalej 2 - Tom 41
  Licencja i co dalej 2 - Tom 41
  Pobrań: 325
  Pobierz
  Obecny skrypt zawiera odcinki opublikowane w ?wiecie Radio w 2018 roku. W niektrych miejscach zosta?y, podobnie jak w tomie 1, wprowadzone nieznaczne zmiany i uaktualnienia w stosunku do wersji opublikowanej w ?wiecie Radio.

  Czasy kiedy wyj?cie w eter wymaga?o samodzielnego skonstruowania wyposa?enia radiowego albo przynajmniej znacz?cych modyfikacji sprz?tu wycofywanego z profesjonalnego u?ytku wprawdzie dawno min??y, ale nie oznacza to, ?e konstruowanie r?nych przydatnych urz?dze? wysz?o z mody. Cz??ciowo s?u?y to rozwijaniu w?asnych zainteresowa? elektronicznych, a w pewnym stopniu zaspokojeniu praktycznych potrzeb szczeglnych lub wymagaj?cych w innym przypadku zbyt du?ych wydatkw.
 • Red Pitaya w praktyce.
  Red Pitaya w praktyce.
  Pobrań: 218
  Pobierz
  Red Pitaya w praktyce. Konstrukcja - Zastosowania pomiarowe - Wykorzystanie w krtkofalarstwie.
  Tegoroczna prezentacja ze zjazdu w Burzeninie Krzysztofa OE1KDA
 • Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obrbk? sygna?w (SDR) (tom 4) TOM 40
  Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obrbk? sygna?w (SDR) (tom 4) TOM 40
  Pobrań: 221
  Pobierz
  W zamierzeniu autora maj? one zapozna? czytelnikw z aktualnymi mo?liwo?ciami i parametrami sprz?tu pracuj?cego na zasadzie cyfrowej obrbki sygna?w. Zasady ich pracy, dawniejsze, dost?pne jeszcze cz?sto z drugiej r?ki lub mniej znane urz?dzenia tej klasy i podstawowe wiadomo?ci dotycz?ce cyfrowej obrbki sygna?w zawieraj? tomy 12, 13, 31 i 36 Biblioteki polskiego krtkofalowca i dlatego autor unika ich powtarzania w obecnym opracowaniu.
Najnowsze video
SP5MG SO50 17 01 2014SP5MG SO50 17 01 2014
Dodane przez sq7bqo on 22.02.2016
Odwiedzin: 1205
Komentarze: 0
Średnia ocena:0
TAMA 2008TAMA 2008
Dodane przez sq7bqo on 22.02.2016
Odwiedzin: 1279
Komentarze: 0
Średnia ocena:0
Wykus SP0AK 1992Wykus SP0AK 1992
Dodane przez sq7bqo on 07.02.2016
Odwiedzin: 1301
Komentarze: 0
Średnia ocena:0
Wykus 1996Wykus 1996
Dodane przez sq7bqo on 07.02.2016
Odwiedzin: 1455
Komentarze: 0
Średnia ocena:0
Atas 120 + Comet RS840Atas 120 + Comet RS840
Dodane przez sq7bqo on 07.02.2016
Odwiedzin: 1293
Komentarze: 0
Średnia ocena:0
Comet HR 14 Yaesu 847Comet HR 14 Yaesu 847
Dodane przez sq7bqo on 07.02.2016
Odwiedzin: 1473
Komentarze: 0
Średnia ocena:0
Przetłumacz stronę

Nasze położenie geograficzne
51°3′ 45″ N 20°52′ 30″ E

PGA:SQ05-loc:KO01KB

                 
Logowanie
Znak Krótkofalarski

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 30
· Najnowszy użytkownik: HF7ST
Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Polski
Losowa fotografia
Najnowsze video

Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

[off] 21-02-2019 17:29
Poradnik DMR - Tom 26 wydanie3 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=112

[off] 13-02-2019 22:24
Poradnik systemu C4FM - Tom 34 wydanie2 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=111

[off] 25-11-2018 16:21
Licencja i co dalej 2 - TOM 41 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=110

[off] 17-10-2018 22:35
Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów (SDR) (tom 4) TOM 40 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=108

[off] 17-10-2018 22:33
Łączności świetlne - Tom 39 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=107

[off] 23-05-2018 21:26
Technika słabych sygnałów - Tom 38 - Emisja FT8 do pobrania http://www.suched...oa
d_id=106

Propagacja
Current Solar Activity:
Solar X-Rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

© by N3KL.org

Propagation Monitor:
2m Aurora:
Status
2m Sporadic-E in EU:
Status
2m Sporadic-E in NA:
Status

© by GoodDX.net

Tropo Europa
Wygenerowano w sekund: 0.18 - 115 zapytań MySQL 2,073,801 unikalne wizyty